Doopgedicht voor prinses Alexia, gedoopt 19 november 2006